Gradinita Champions for Life

Grădinița ”Champions for Life” este locul în care împreună cu familia noi zidim ”A,B,C-ul” vieții fiecărui copil, pentru că noi am învățat ”A-ul” de care are nevoie copilul tău:

 • Atenție facilitată de organizarea activității în grupe cu un număr mic de copii;
 • Armonie în formarea și dezvoltarea personalității fiecărui copil;
 • Atitudine de respect și apreciere pentru fiecare copil;
 • Adevăr exemplificat în integritate personală,instituțională și educațională;
 • Adaptabilitate socială prin asistarea copiilor în traseul parcus dinspre relaționarea doar cu membrii familiei spre relaționarea în contexte sociale diverse;

Continue reading

Școala Champions for Life

Școala Primară ”Champions for Life” este o unitate de învățământ particular cu parteneriate și programe internaționale, autorizată să funcționeze pentru nivel preșcolar (grădiniță) și primar (școală) prin Ordinul Ministrului Educației nr. 3199/13.02.2013. Școala oferă copiilor și familiilor lor servicii educaționale de calitate fiind preocupată pentru formarea întregii personalități umane, cu un accent deosebit pus pe dimensiunea moral-spirituală.

Numele, în traducere, ”Campioni pentru Viață” este expresia unei atitudini pe care vrem să o formăm, aceea de campion sau învingător, dar și promovarea unei direcții – și anume VIAȚA, într-o înțelegere mai mult decât materială și temporală. Educația noastră nu este una de ”incubator”, ci are în vedere pregătirea tinerei generații pentru viață în toată complexitatea semnificației ei, în dimensiunea materială, socială, spirituală și rațională.

Noi promovăm:

   • Respectul pentru ființa umană
   • Educația pentru întreaga personalitate
   • Excelența academică
   • Responsabilitatea educației parentale
   • Experiențe de învățare transformatoare