DOCUMENTE ÎNSCRIERE- REÎNSCRIERE GRĂDINIȚĂ:

a.  Cerere de înscriere

b.  Certificat de naștere pentru copil

c.  Copie buletine părinți

d.  Fișă medicală ( aviz epidemiologic de la medicul de familie, vaccinările, exudat faringian, examen coproparazitologic)

e.  Contract educațional

f.  Adeverință salariu de la locul de muncă al părinților

g.   Avans 150 lei (din taxa primei luni de grădiniță)

DOCUMENTE ÎNSCRIERE ȘCOALĂ:

a. Cerere de înscriere

b. Copie după certificatul de naștere al elevului

c. Copie  BI/CI părinți

d. Fișa de vaccinări de la medicul de familie

e. Adeverință medicală  cu avizul – ”Apt pentru înscriere școală”

f. Document care să ateste dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare în vederea parcurgerii clasei pregătitoare pentru cei care împlinesc 6 ani după 1 Septembrie 2015

g. Contract educațional

h.  Avans 150 lei (din taxa primei luni de școală)

TAXE  GRĂDINIȚĂ:

a. Taxă program scurt:  400 lei/lună (taxă fixă grădiniță)* + 2,5-3,5 lei/zi (transport/ în funcție de distanță)**

b. Taxă program intermediar grădiniță: 400 lei/lună (taxă fixă grădiniță)* + 12 lei/zi (masă și gustare) + 2,5-3,5 lei/zi (transport/ în funcție de distanță)**

c. Taxă program lung: 500 lei/lună (taxă fixă grădiniță)*+ 12 lei/zi (masă și gustări)* + 2,5-3,5 lei/zi (transport/ în funcție de distanță)**

d. Taxă grupa baby (2-3 ani): 450 lei/lună (taxă fixă grădiniță, program scurt) și 550 lei/lună (taxă fixă grădiniță, program lung). La acestea se adaugă 12 lei/zi (masă și gustare) + 2,5-3,5 lei/zi (transport/ în funcție de distanță)**

*  În taxa de grădiniță sunt incluse: caietele speciale, materialele didactice necesare pentru desfășurarea diferitelor activități și anumite opționalele

** Dacă părintele optează pentru acest serviciu

TAXE  ȘCOALĂ:

a. Taxă program normal (8:15-12:30): 450 lei/lună (taxă fixă școală, inclusiv lunile din cursul anului școlar cu vacanță)*

b. Taxă program lung (8:15-17:00): 550 lei/lună (taxă fixă școală, inclusiv lunile din cursul anului școlar cu vacanțe scurte)**

* În taxa de școală sunt incluse costurile pentru personal, întreținere și engleză intensiv. Celelalte costuri (materiale, alte opționale, masă și transport) vor fi  achitate separat în funcție de preferințele părinților. 

** Taxa pentru after-school este inclusă

TAXĂ AFTER-SCHOOL:

Taxă (11:30 -17:00)*: 380 lei/lună (taxă fixă școală, inclusiv lunile din cursul anului școlar cu vacanțe scurte) + 12 lei/zi (masă și gustare)** + 2,5 lei/zi (transport/ în funcție de distanță)**

*  Costurile se aplică elevilor care nu sunt înscriși în școala noastră. Pentru elevii din școala noastră se aplică taxa pentru program lung. 

** Costurile pentru transport și masă diferă în funcție de numărul de zile în care vine elevul 

BENEFICII: 

a. Deducerea cheltuielilor de transport și masă pentru zilele în care copiii lipsesc;

b. Reduceri substanțiale din taxa lunară pentru frați/surori în aceeași grădiniță;

c. Reducere 10% din taxa anuală pentru achitarea taxei pentru întregul an școlar;

d. Dezvoltarea în viitor a unui program de burse pentru familii cu venituri mici;

e. Pachetele de opțiuni și costurile pot fi personalizate;