Summer School

Începând din anul 2014 organizăm programe de vacanță pentru copiii din grădiniță noastră și pentru elevii de la afterschool, dar și pentru alte familii care solicită acest lucru pentru copiii lor. Programul Summer School este organizat pe ateliere pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 10 ani. Pentru elevii asigurăm și îndrumare pentru parcurgerea temelor de vacanță.

Noi facem vacanța copiilor dumneavoastră o bucurie!

Se poate opta pentru un program de Summer School scurt (8:00-12:00) sau pentru un program de Summer School lung (8:00 -17:00). Părinții pot alege săptămânile în care doresc să aibă copiii integrați în  Summer School.

_DSC0119

Centrul de consiliere școlară, parentală și maritală

Școala oferă gratuit servicii specializate de consiliere pentru copil, părinte și familie sub îndumarea psihologului școlii noastre.

Clubul părinților

Este contextul lunar de schimb de experiență, dezbateri și seminarii pentru părinți, suținute de părinți și experți în domeniu.

Prin intermediul Buletinului Informativ părinții sunt informați lunar despre activitatea din grădiniță și acesta constituie și un mijloc de formare și dezvoltare în marea ”slujbă” de părinte.

_DSC0686

Clubul ”Educația Altfel”

     Clubul este o resursă oferită cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și studenților în domeniul științelor educației în vederea dezvoltării profesionale prin organizarea de mese rotunde, seminarii și congrese cu participare locală, națională și internațională.

Servicii  de control și educație pentru sănătate

       Medicul pediatru supervizează  starea de sănătate a copiilor, iar săptămânal se face control epidemiologic de către asistenta medicală. În cadrul Clubului Părinților vor fi oferite sfaturi privitoare la sănătatea copiilor și a familiei.